Hukuk Davaları

Bünyesinde bulundurduğu boşanma avukatı, iş davası avukatı, ceza avukatı, gayrimenkul avukatı, fikri ve sınai haklar avukatı, şirket avukatı ve yabancılar hukuku avukatı ile istediğiniz sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet göstermektedir. Bireylere ve kurumlara özel hukuki danışmanlık, aile ve boşanma hukuku, bilişim hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, şirketler hukuku ve yabancılar hukukuna kadar birçok alanda  TECRÜBELİ kadrosuyla yerli ve yabancı müvekkillerine uzun yıllardır nitelikli avukatlık hizmeti sağlamaya devam etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır ve  en önemli işlevi ise işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir. İş hukukunun konusu ise hizmet akdinden doğan ve hizmet yükümlülüğü olup bu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve devlet ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde incelemektedir.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, haksızlık teşkil eden insan davranışlarından hangilerinin  suç olarak tanımlanması gerektiğini, bu davranışların nasıl ve ne şekilde işlenmesi durumunda suç oluşturacağını ve suç teşkil eden bu davranışların işlenmesi durumunda ne tür yaptırımların uygulanması gerektiğini belirleyen bir hukuk disiplinidir.  Ceza hukuku kısaca, suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösterir. 

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmektir. Bu  işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki ve durumların hukuku olarak tanımlanabilir. Ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları hakkındaki kapsamlar, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinin nasıl sona erdirilebileceği, değerli görülen evrakların neler olduğu, bu evraklarla ilgili muamelelerin şekilleri ve bunların dışında özel sigorta ile ilgili kapsam ve yükümlülükler ile deniz hukukuna yönelik kapsamlı bir çerçeve çizer. 

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak, içeriğinde bir para alacağı, bir ortaklık hakkı veya bir eşya alacağı bulunan senetlerdir. Kıymetli evrakta yazılı olan hak senetten ayrı ileri sürülemeyeceği gibi senetten ayrı başkalarına da devredilemezler. Bu senetler belirli sayıda ve ağırlaştırılmış şekil şartlarına tabi olarak çıkarılan senetlerdir. Kıymetli evrak hukuku da bu senetlerin türlerini, düzenleme şartlarını, içeriklerini, devredilebilme şartlarını, tahsil veya rehin verilebilme şartlarını düzenleyen hukuk dalıdır. 

VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku, devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimidir.

Vergi hukuku, birey hakları ile birlikte devletin birey üzerindeki haklarını da ortaya koymaktadır. Vergi borcu ile birlikte devletin ne gibi yaptırım hakkına sahip olduğu ya da bireyin bu süreçte neler yapabileceği gibi konular da vergi hukuku kapsamında ele alınmaktadır. 

gAYRİMENKUL hUKUKU

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirmektedir. Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir.  

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup aileye dair konularla ilgili çeşitli alt konuları incelemektedir. Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu, Soy bağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır.

Kadın ve çocuk hakları özel olarak ayrı bir inceleme alanı olsa da aile hukukunun da içinde yer almaktadır

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması dolayısı ile birtakım haklardan faydalanamayan kişilere ilişkin iş ve işlemlerle ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Yabancılar hukukunun konusu yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir. Yabancı kavramı altında mülteciler, vatansızlar, azınlıklar ve muhacirler bulunaktadır.


NEDEN HUKUK DAVALARI

TECRÜBELİ EKİP
ALANINDA UZMAN KADRO
HIZLI SONUÇLAR

bİZE ULAŞIN

+90 544 355 13 55
KARTALTEPE MAHALLESİ BAKIRKÖY/İSTANBUL