3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Arazi  ve Arsa  Düzenlemesi” başlıklı 18. maddesinde; İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve […]
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; “Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf […]