İdari işlemlerde olduğu gibi sözlü sınavların da yetki, şekil, sebep, amaç ve konu unsurlarında hukuka aykırılıkların olma ihtimali vardır ve […]
Mavi kart sahibi Alman vatandaşı olan müvekkilin Türkiye’ye girişi, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı görülerek kabul edilemez yolcu kapsamında […]
Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6. maddesinin “ı/1,2,3” bentlerine göre; kasıtlı suçlardan otuz günden daha fazla hapis cezası alınması, taksirli suçlardan altı […]
Askeri Mahkemelerin 2017 yılı Anayasa değişiklikleri ile tamamen kaldırılması sonrasında artık askeri suçlara sivil mahkemeler bakmaktadır. Askeri mahkemeler kaldırılmış olsa […]