Askeri Mahkemelerin 2017 yılı Anayasa değişiklikleri ile tamamen kaldırılması sonrasında artık askeri suçlara sivil mahkemeler bakmaktadır. Askeri mahkemeler kaldırılmış olsa […]
Ceza hukukunda genel olarak suçlar ve yaptırımları incelenmektedir. Suçun işlenmesinden cezanın infaz edilmesine kadar geçen süreç hassas bir süreçtir. Türk […]
Öte yandan ceza sorumluluğu şahsidir. Hiç kimse, bir başkasının işlemiş olduğu fiil nedeniyle sorumlu tutulamaz. Ceza hukuku bakımından temel kavramlardan kast, failin […]
Türk Ceza Kanunu’nda bir suçun hangi fiil veya fiiller ile işleneceği hükme bağlanmıştır. Suçun unsurlarından olan fiilin tamamlanması ile suç […]
Soruşturma kelimesi Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme […]
Kişiler toplumun ayrılmaz parçalarıdır. Kişiler olmadan toplum ise olmamaktadır. Toplumda yaşayan kişiler ise modern toplumlarda özgürdürler. Fakat bu özgürlükler tam […]
Hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasalardır. Toplumda kişilerin uyacağı kuralları belirleyen bir düzendir. Kişilerin hangi kurallara uyacağını, […]