Hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasalardır. Toplumda kişilerin uyacağı kuralları belirleyen bir düzendir. Kişilerin hangi kurallara uyacağını, hangi eylemleri yaparsa karşılığında ne tür bir ceza alacağını belirleyen kurallar ise, ülkemizde ceza yasaları ile belirlenmiştir. Bu kanunlardan en başlıca olanı ise Türk Ceza Kanunu’dur. Türk Ceza Kanunu’nda genel hükümlerle birlikte, özel hükümler düzenlenmiştir. Genel hükümlerde, ceza kanunlarının uygulama alanı, yer, zaman ve kişi bakımında uygulanması, hak yoksunlukları, tekerrür hükümleri, mahsup gibi bir çok genel hükümler ile özel hükümler düzenlenmiştir. Özel hükümlerde suçun hangi fiiller ile olacağı ve bu fiilleri işleyen kişilere ne tür veya ne kadar ceza verileceği belirtilmiştir.

Ceza Muhakemesi ise ceza yargılamasının hangi usuller ile olacağını belirleyen kurallardır. Duruşmaların nasıl olacağı, soruşturma, kovuşturma, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama veya adli kontrol gibi hükümleri düzenlemiştir. Savcılık makamı, mahkemeler, mahkemelerin düzeni gibi kurallar yine ceza muhakemesinin konusudur. Savcılık makamının hangi koşullarda soruşturmaya başlayacağı, yeterli şüpheye ulaşması halinde iddianame düzenleyeceği gibi hususlar yine ceza muhakemesinde belirtilmiştir.

Ceza soruşturmasına maruz kalan bir bireyin hakkında yapılacak soruşturma ile ifadesinin nasıl alınacağı, evinin aracının aranması, tutuklama veya adli kontrole hangi şartlarda karar verileceği yine Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunun konusudur. Kişinin hakkında yapılan soruşturma sonucunda açılan ceza davası ise kovuşturmadır. Ceza yargılaması sonucunda kişilerin beraatına karar verilebileceği gibi, hukuka uygunluk nedenleri (meşru müdafaa, hakkın kullanımı, zorunluluk hali gibi) nedenlerden dolayı ceza verilmesine yer olmadığına dair karar, etkin pişmanlık, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya hapis cezası ile adli para cezası verilebilmektedir. Ceza kovuşturması sonucunda ise kişinin bu kararlara karşı istinaf ve temyiz yasa yolu da bulunmaktadır. Cezanın kesinleşmesi sonucunda ise infaz işlemleri başlamaktadır.

Ceza soruşturması ve yargılaması çok özel bir alan olduğu için kişilerin bu gibi durumlarda bir ceza avukatı vasıtasıyla soruşturma makamları ile mahkemelerde savunulması ve temsil edilmesi gerekmektedir. Ceza Muhakemesi çok özel bir alan olduğu için kişilerin maruz kalabileceği haksız tutuklama, arama veya el koyma gibi tedbirlerin alanında uzman hukukçular yardımıyla bu işlemler yürütülmelidir. Büromuz ceza hukuku alanında kişilere hizmet vermekte ve de yukarıda bahsedilen tüm alanlarda etkin olarak savunma yapmaktadır.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir