Yıllık izin süresi, izni hak ettiğiniz tarihteki hizmet sürenize ve 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belirlenir. İşyerinizde işe başladığınız günden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olmanız durumunda yıllık ücretli izne hak kazanırsınız.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  2. b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  3. c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.”

İş sözleşmenizin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda hak kazanıp da kullanmadığınız ücretli izin hakkınız bir ücret alacağına dönüşür. Bu durumda bu alacak hakkınızı işvereninizden talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir hak kaybına uğramamanız açısından hukuki yardım almanız gerekebilir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir