Soruşturma kelimesi Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160.maddesine gör “(1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kanun maddesine göre Cumhuriyet Savcısı bir suçun işlendiğini izlenimi haber veren bir hal gördüğü zaman soruşturma işlemlerine başlamaktadır. Ceza soruşturması, kişilerin fiillerinin ceza kanununda bir suça karşılık gelip gelmediğinin araştırılması işlemidir.

Ceza soruşturması, ihbar, şikayet veya başka bir suretle öğrenme sonucunda başlayan bir süreçtir. Bu süreci yöneten kişi ise Cumhuriyet Savcıdır. Cumhuriyet Savcısı önüne gelen ihbar, şikayet veya başka türlü öğrenme hali ile soruşturma yapılıp yapılmayacağına dair karar verir. Şayet yapılan ihbar, şikayet veya başka türlü öğrenme hali ile suçun işlendiğine dair şüphe görürse soruşturma işlemlerine başlayacaktır.

Soruşturma işlemlerine başlayan Cumhuriyet Savcısı emrindeki kolluk birimleri ile suçu araştırır. Suçu araştırırken Ceza Muhakemesinde bulunan yöntemlerden yaralanabilmektedir. Cumhuriyet Savcısı mağdur veya şikayetçilerin, mağdur veya şikayetçi kişilerin veli veya vasilerinin ifadelerin alma, şüpheli(ler)nin evinde, eklentilerinde veyahut aracında arama yaptırmak için gerekli izinleri alır, şüpheli(ler)nin ifadelerini alır, kanuna uyduğu durumlarda ise kişiler hakkında tutuklama veya adli kontrol kararını hakimlikten isteyebilir. Cumhuriyet Savcısı suçu araştırırken telefon dinlemesi, gizli soruşturmacı, izleme gibi bazı delil araştırma yöntemlerini de kullanabilir.

Ceza soruşturması savcılığın bütün delilleri araştırmayı bitirmesinden sonra son bulmaktadır. Bütün deliller araştırıldıktan sonra savcı dosyadaki delil durumuna göre kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği gibi, suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye ulaşması halinde şüpheli(ler)nin cezalandırılması amacıyla ilgili mahkemeye gönderilmek üzere iddianamede düzenleyebilmektedir.

Ceza soruşturması çok yönlü ve ceza muhakemesini iyi bilen bir avukat aracılığı ile yürütülmesi gerekmektedir. Ceza soruşturmasına karşı karşıya kalan kişilerin işlediği fiillerin sonucu çok hafif bir cezayı gerektirse bile ileride daha büyük cezalara maruz kalmaması için bir avukat yardımı ile bu işleri yürütmesi gerekmektedir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir