İşçi virüse yakalandığı takdirde raporlu ise ve bu rapor süresi ihbar süresini 6 hafta aşmadığı sürece işverenin haklı fesih imkanı bulunmamaktadır. İhbar süresi de işyerinde çalışma göre belirlenir. Eğer işçi işyerinde 6 aydan daha az çalışmışsa burada ihbar süresi 2 hafta , eğer işçinin kıdemi 6 aydan 1 buçuk yıla kadarsa 4 hafta, 1 buçuk yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta ,3 yıldan fazla bir çalışma mevcutsa 8 haftadır. İşçi çalıştığı süreye bakarak kıdemine göre ihbar süresini tespit ettikten sonra +6 haftaya kadar raporlu olarak gelmemesi işveren tarafına herhangi bir hak doğurmayacaktır.

Salgın Sürecinde İşten Çıkarılma Halinde Kıdem Tazminatı Alınabilir mi?

İş Kanununa göre, işçi salgının sebep olduğu ekonomik zorluk yüzünden veya işin durması sebebiyle işten çıkarıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu yüzden eğer işçinin orada 1 yıldan daha fazla çalışması mevcutsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Dava açarsam İşe İadem Mümkün Müdür?

Eğer işçinin çalıştığı yerde 30’dan fazla işçi çalışmaktaysa ayrıca işçinin burada en az 6 aylık bir kıdemi bulunmaktaysa işçi bu durumda işe iade davası açabilecektir. Bu durumda salgın sebebiyle işçi, ücretsiz izni kabul etmediği için işten çıkarılmışsa bu durumda kişi işe iade davası açabilecektir.

Henüz yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir