Merhaba, Kıdem tazminatı, personelin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarılması durumunda işveren tarafından personelin çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. […]
İşçi ile işveren, bir iş sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirler. Örneğin işçi, işlerini yerine getirirken işveren tarafından verilen talimatlara uyar, […]