Subay/Astsubay sicillerinin hangi esas ve usullere göre düzenleneceğini belirleyen Subay/Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 5’inci maddesi; “Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken; […]
Yıllık izin süresi, izni hak ettiğiniz tarihteki hizmet sürenize ve 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belirlenir. İşyerinizde işe başladığınız […]
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kural olarak; kesin ve sürekli veya geçici ve süreli olarak işyerinin tamamının veya sadece bir […]
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul […]
Kısa Çalışma Ödeneği sosyal devlet ilkesinin bir tezahürü olarak İşsizlik Sigortası Kanununda kendisine yer bulmuştur. Ekonomik kriz veya başka zorlayıcı […]
Kısaca Kıdem tazminatı başka bir tabirle yıpranma tazminatıdır ve kendine özü hukuki niteliği vardır. Kıdem tazminatı; Yargıtay’ın tanımına göre ; […]
Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışıp iş sözleşmesi sona eren işçiye yasada sayılan durumlarda ve hizmet süresi ile ücretine göre […]
Mahkemece feshin geçersiz olduğuna karar verilirse işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçi başvurduktan sonra işveren bir ay içinde […]
Merhaba, Kıdem tazminatı, personelin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarılması durumunda işveren tarafından personelin çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. […]
İşçi virüse yakalandığı takdirde raporlu ise ve bu rapor süresi ihbar süresini 6 hafta aşmadığı sürece işverenin haklı fesih imkanı […]