Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6. maddesinin “ı/1,2,3” bentlerine göre; kasıtlı suçlardan otuz günden daha fazla hapis cezası alınması, taksirli suçlardan altı […]
Subay/Astsubay sicillerinin hangi esas ve usullere göre düzenleneceğini belirleyen Subay/Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 5’inci maddesi; “Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken; […]
Askeri Mahkemelerin 2017 yılı Anayasa değişiklikleri ile tamamen kaldırılması sonrasında artık askeri suçlara sivil mahkemeler bakmaktadır. Askeri mahkemeler kaldırılmış olsa […]