İdari işlemlerde olduğu gibi sözlü sınavların da yetki, şekil, sebep, amaç ve konu unsurlarında hukuka aykırılıkların olma ihtimali vardır ve […]
Mavi kart sahibi Alman vatandaşı olan müvekkilin Türkiye’ye girişi, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı görülerek kabul edilemez yolcu kapsamında […]
Genel Boşanma Sebepleri Evlilik birliğini önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir olay temelden sarmışsa ve bu sebeple eşlerden artık ortak hayata devam […]
Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6. maddesinin “ı/1,2,3” bentlerine göre; kasıtlı suçlardan otuz günden daha fazla hapis cezası alınması, taksirli suçlardan altı […]
Subay/Astsubay sicillerinin hangi esas ve usullere göre düzenleneceğini belirleyen Subay/Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 5’inci maddesi; “Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken; […]
Askeri Mahkemelerin 2017 yılı Anayasa değişiklikleri ile tamamen kaldırılması sonrasında artık askeri suçlara sivil mahkemeler bakmaktadır. Askeri mahkemeler kaldırılmış olsa […]
3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Arazi  ve Arsa  Düzenlemesi” başlıklı 18. maddesinde; İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve […]
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; “Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf […]
Ceza hukukunda genel olarak suçlar ve yaptırımları incelenmektedir. Suçun işlenmesinden cezanın infaz edilmesine kadar geçen süreç hassas bir süreçtir. Türk […]
Öte yandan ceza sorumluluğu şahsidir. Hiç kimse, bir başkasının işlemiş olduğu fiil nedeniyle sorumlu tutulamaz. Ceza hukuku bakımından temel kavramlardan kast, failin […]