Türk Ceza Kanunu’nda bir suçun hangi fiil veya fiiller ile işleneceği hükme bağlanmıştır. Suçun unsurlarından olan fiilin tamamlanması ile suç […]
Soruşturma kelimesi Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme […]
Kişiler toplumun ayrılmaz parçalarıdır. Kişiler olmadan toplum ise olmamaktadır. Toplumda yaşayan kişiler ise modern toplumlarda özgürdürler. Fakat bu özgürlükler tam […]
Hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasalardır. Toplumda kişilerin uyacağı kuralları belirleyen bir düzendir. Kişilerin hangi kurallara uyacağını, […]
Yıllık izin süresi, izni hak ettiğiniz tarihteki hizmet sürenize ve 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belirlenir. İşyerinizde işe başladığınız […]
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kural olarak; kesin ve sürekli veya geçici ve süreli olarak işyerinin tamamının veya sadece bir […]
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul […]
Kısa Çalışma Ödeneği sosyal devlet ilkesinin bir tezahürü olarak İşsizlik Sigortası Kanununda kendisine yer bulmuştur. Ekonomik kriz veya başka zorlayıcı […]
Kısaca Kıdem tazminatı başka bir tabirle yıpranma tazminatıdır ve kendine özü hukuki niteliği vardır. Kıdem tazminatı; Yargıtay’ın tanımına göre ; […]
Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalışıp iş sözleşmesi sona eren işçiye yasada sayılan durumlarda ve hizmet süresi ile ücretine göre […]